O nás

První základy projektu vznikly jako výstup akce Hackathon v listopadu roku 2017 pořádané firmou Honeywell. Skupina 5 programátorů v rámci 24 hodinové programovací akce na volné téma si vybrala využití moderních technologií ve spojení s včelami a včelařením. Výstupem byla první zařízení, které umělo získávat a zpracovat různé ukazatele v úlu (např. váha, vlhkost, zvuk) a připravit tato data pro další zpracování a analýzu. V soutěži jsme nakonec zvítězili a začalo se o nás psát.

Byl to dostatečný základ a impuls pro další práci na prototypu. Zejména v oblastech dokončení a stabilizace HW, implementace podpůrného programového vybavení, vyřešení přenosu dat, zpracování a získávání informací ze získaných dat a v neposlední řadě vytvoření expertního systému tj. virtuálního  zkušeného rádce pro včelaře. 

Všechny nedořešené technické body navíc ve spojení s  včelařstvím tvoří natolik zajímavou oblast, že jsme se rozhodli nadále na produktu pokračovat formou start-up projektu.  

září  2018 jsme se přihlásili v ImpactHubu do 100 denního projektu, kde jsme chtěli prověřit projekt v konkurenci dalších 11 projektů. A podrobit ho revizi a oponentuře mentorů z různých oblastí: marketing, finance, výroba hardware atd. Zřejmě naše nadšení, vůle učit se a posouvat projekt kupředu a samozřejmě zajímavé spojení dvou oborů vedla k tomu, že jsme vyhráli a stali se v rámci této akce nejlepším projektem.

Kdo jsme

Jsme tým, který je technicky velmi zdatný   a navíc má velmi blízko k přírodě a včelaření. Propojením znalostí z těchto oblastí, chceme poskytnout informace a znalosti včelařům. A tím zlepšit povědomí o stavu včelstva a zlepšit efektivitu zákroků a návštěv stanoviště. 

A hlavně nás baví propojovat světy a pomáhat včelařům.

Richard

software vývojář z oblasti datové analytiky, který se kromě implementace serverové části stará i o komunikační kanál mezi úlovým zařízením a servery z pohledu softwaru  i hardwaru

Palko

student PhD programu na FI MUNI zaměřeného na vizualizace dat v oblasti bioinformatiky s přesahem do strojového učení. V rámci projektu řeší zpracování zvuku a zodpovídá za tvorbu multimediálního obsahu.

Fiti

profesně vývojář informačních systémů, který v projektu vytváří aplikaci SoundLab a stará se o běh služeb na serveru.

Honza

profesně vývojář datové analytiky, který zodpovídá za design a výrobu HW

Martin

profesně manager vývojových týmů v oblasti analýzy a zpracování dat. Doménová znalost včelařství. 

Přesunout se na začátek